Strony zawierające słowo "cykl PDCA"

 

Funkcja PDCA

Autorem cyklu PDCA najprawdopodobniej jest W. Shewhart, który pracował w Bell Laboratories i na potrzeby swojej firmy opracował metodykę działań które miały skorygować przebieg procesów którym brakowało regulacji. Dopiero później zaczęto ten cykl przypisywać W. E. Demingowi, który był uczniem Shewharta.