Funkcja PDCA

PDCA, cykl PDCA, six sigma, 6 sigma

 

Skrót PDCA pochodzi od angielskich określeń:

 

  • - Plan – opracowanie planu,
  • - Do – wykonanie tego planu,
  • - Check – sprawdzenie, kontrola, poprawności jego wyników i ich zgodności z planem,
  • - Action – działanie, czyli wprowadzenie działań korekcyjnych.


Autorem cyklu PDCA najprawdopodobniej jest W. Shewhart, który pracował w Bell Laboratories i na potrzeby swojej firmy  opracował metodykę działań które miały skorygować  przebieg procesów którym brakowało regulacji. Dopiero później zaczęto ten cykl przypisywać W. E. Demingowi, który był uczniem Shewharta.